Yağmurlama Contaları

 • Ebatlar: 75-90-110-125-140-160SU VE İNSAN SAĞLIĞIYeryüzünün büyük kısmı su ile çevrilidir. Fakat içilebilecek su kaynakları kısıtlıdır. Bu kısıtlı kaynaklar kirletilmeden en uygun şekilde kullanılmalıdır.
  Temiz olmayan sular insan sağlığı için büyük tehlikelere yol açabilir. Kirli suların kullanımından dolayı çok sayıda insan ölümüne neden olan Tifo, Kolera, Dizanteri, Mide ve Bağırsak hastalıklarına neden olmuştur. Bu nedenle temiz su kaynakları korunmalı kirli ve pis sular insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde uzaklaştırılmalıdır.

  YAĞMURLAMA SULAMA YÖNTEMİNİN YARARLARI VE SAKINCALARI NELERDİR

  Yağmurlama sulama metodunun, yüzeysel sulama metotlarına göre üstünlükleri şunlardır;

  1. Su kullanma randımanı yüksektir. Sulama suyunun az olduğu yerlerde bu sudan azami yararlanılabilir.
  2. Meyilli, arazi şekilleri (topoğrafya) bozuk yerlerde erozyona neden olmadan sulama yapılabilir.
  3. Tohum çimlenme zamanında toprağın kaymak bağlaması nedeniyle bitkinin toprak üstüne çıkmama durumunu ortadan kaldırır.
  4. İşletme masrafından ve işçilikten tasarruf sağlanır.
  5. Toprak derinliği az ve sığ, geçirgen topraklarda en uygun sulama sistemidir.
  6. Özellikle denize yakın yerlerde rüzgarla taşınan tuzlu suların bitkilere bıraktığı tuz zerreleri, tozlar ve zararlı haşereler, yağmurlama ile yıkanabilir.
  7. Yağmurlama sulama ile kontrollü su verme imkanı olduğundan; taban suyu yüksek, drenaj sorunu olan yerlerde en uygun sulama metodu olmaktadır.
  8. Tarla hendeklerine gerek kalmadığından, ekim alanı artmakta ve tarımsal işletmeler kolay yürütülmektedir.

  YAĞMURLAMA SULAMA YÖNTEMİ YERLEŞTİRMEDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR

  • Ana boru hattı hâkim eğim doğrultusunda yerleştirilmelidir.
  • Yağmurlama lateralleri hakim meyile dik ve imkan nispetinde tesviye eğrilerine paralel doğrultuda olmalıdır.
  • Rüzgar hızının fazla olduğu yerlerde lateraller hakim rüzgar yönüne dik gelecek biçimde yerleştirilmelidir.
  • Çok uzun yağmurlama laterallerinin kullanılmasından kaçınılmalıdır. Laterallerin kısa olması işçiliği azaltır ve eşit su dağılımı sağlar.
  • Laterallerin ana hat üzerinde ki hareketi en az iş gücüne ihtiyaç gösterecek biçimde düzenlenmelidir.,
  • Lateral hareketlerinin kolay ve birlikte çalışan başlık sayılarında ki değişimin az olması için sistem imkan oranında kare veya dikdörtgen şeklinde düzenlenmelidir.
  • Sistemin boru büyüklükleri ve tertibi, yıllık masrafları en aza indirecek biçimde olmalıdır.
  • İmkanların izin vermesi durumunda, uygun ve ekonomik boru çapları seçimine imkan vereceğinden, pompaj ünitesi alanın ortasına yerleştirilmelidir.